De tuinderij

Al ruim 35 jaar wordt er op Biologische Tuinderij 'de WAOG' in Neer op ecologische wijze een breed assortiment groenten en akkerbouwproducten geteeld dat grotendeels zijn weg vindt rechtstreeks naar de consument.
'de WAOG' is daarmee het oudste biologische tuinbouwbedrijf in Limburg.

 

De naam ontleent ons bedrijf aan het buurtschap 'de Waog' waarvan de tuinderij het middelpunt vormt. 
In 1981 werden de gebouwen en landerijen aangekocht waarna er gestart werd met de biologische teelt van groenten en akkerbouwproducten.
De biologische landbouw stond toen nog in z'n kinderschoenen en alles moest door onszelf ontwikkeld worden, zowel de productietechniek als de vermarkting. Het waren moeilijke jaren waar we ons dankzij een rotsvast vertrouwen in 'de biologische principes' doorheen hebben weten te worstelen. Wat dat betreft zijn we veel dank verschuldigd aan die consumenten die toen al kozen voor biologische voeding, en daardoor de productie ervan stimuleerden.

Door de gunstige klimatologische ligging is het telen van primeurgroenten altijd een specialiteit van 'de Waog' geweest; In het vroege voorjaar stonden alle biologische groothandelaren in de rij om de eerste verse groenten en nieuwe aardappelen te mogen afnemen. De afzet vond in de beginperiode plaats door het hele land, en ook werd er geëxporteerd naar België en Duitsland.

In de beginjaren negentig zette de schaalvergroting door óók in de biologische landbouw; Van ons werd verwacht dat we ons gingen toeleggen op de productie van een beperkt aantal groenten en dat op een zo groot mogelijke schaal. Dat kon alleen door ook te mechaniseren, maar wij wilden geen 'fabriek' worden. Veelzijdigheid is altijd onze leuze geweest….
Met 11 hectaren grond was ons bedrijf ook te klein om te specialiseren, en omdat er in onze omgeving geen biologische boeren waren waarmee we grond konden ruilen zijn we toen op zoek gegaan naar andere mogelijkheden om ons bedrijf tóch door te kunnen zetten. Verkoop rechtstreeks naar de consument was een van de alternatieven.

"Zo van het land naar de klant"


Naast de uitbreiding van onze Boerderijwinkel werd er in 1994 gestart met de Bezorgdienst rechtstreeks naar particulieren. Gelijktijdig werd het teeltplan zodanig aangepast dat er een zo breed mogelijk assortiment groenten, en dat in beperkte oppervlakten, continu geteeld en aangeboden kon worden.
De teeltoppervlakte is inmiddels teruggebracht naar ca. 5 hectare. Naast groenten worden er aardappelen en granen verbouwd, en een gedeelte wordt jaarlijks ingezaaid met groenbemesters (klavers, phacelia). 


Op die manier is er een bouwplan ontstaan waarbij de grond niet te intensief beteeld wordt, en -door een ruime vruchtwisseling- de ziektedruk voor de gewassen minimaal is.
De bemesting gebeurt met organische mest die we zoveel mogelijk betrekken van biologische bedrijven in de regio. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar strorijke koemest die we eerst op de compostplaats een jaar laten rijpen. Na de oogst van onze granen wordt het stro -maar soms ook groenteafval voor veevoer- dus geruild met collega-boeren tegen mest.

Nieuwe ontwikkelingen sinds 2010:

Planten in 'mulchfolie' m.b.v. Hortech Automaat.
Klik op de foto voor een video.

Folie leggen en handmatig gaten stampen en planten.
(klik voor video op foto)

Pompoenen planten met Hortus Manual (Klik op het plaatje voor een video)

 

 

 

Wieden met behulp van een zelfrijdend, Solar-aangedreven en GPS-gestuurd wiedbed.

Plantmachines